Technika estradowa

Techniką estradową nazywamy nagłośnienie, oświetlenie i wszystkie elementy niezbędne do realizacji wydarzenia.
Sprzęt taki musi spełniać określone wymogi artystów, organizatorów i być dostosowany do warunków, które zastaniemy w miejscu realizacji event.
W naszych zasobach posiadamy technikę, która spełnia większość wymogów riderowych, a pozostałe elementy jesteśmy w stanie bez problemu pozyskać w celu spełnienia warunków zlecenia.